A - Wurf
23.08. 1992
 

Aika v. Wittlerdamm

Flynn v. Nelsonhof

 
B- Wurf
15.09.1993
 

Aika v. Wittlerdamm

 

Fridolin v. Silberberg

 
C - Wurf
11.04.1995
 

Aika v. Wittlerdamm

 

Fridolin v. Silberberg

 
D- Wurf
10.05.1996
 

Aika v. Wittlerdamm

 

Hatto v. Vorholz

 
E-Wurf
01.06.1997
 

Aika v. Wittlerdamm

 

 

 

Henk v. Hohenberg

 
F- Wurf
21.04.1998
 

Chaya a.d. Regenbogen - Land

Alf v. Fleischereck

 
G - Wurf
08.06.1999
 

Chaya a.d. Regenbogen - Land

Aron v. Urfelder Busch

 
H - Wurf
31.08.2000
 

Chaya a.d. Regenbogen - Land

 

Gerry v. Wideneck

 
I - Wurf
29.09.2002
 

Gipsy a.d. Regenbogen - Land

 

 

 

Askan v. Wardenburg

 

 

copyrightęby E.Behring 2014